Witamy w naszym systemie! Zachęcamy do rejestracji, dodawania stron i sprawdzenia jego możliwości. Tylko teraz możecie otrzymać aż 300 darmowych punktów na promocje Waszych stron! Załóż konto...

ReklamaPOLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 • 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne zasady gromadzenia, ochrony, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.auto-surf.com.pl (zwany dalej: „Serwisem Internetowym”).
 •  
 • § 1 Czym są Dane Osobowe?
 • 1. Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 • 2. Informacji nie uważa się za Dane Osobowe jeżeli ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby, wymaga nadzwyczajnego wysiłku, nakładów, czasu, działań i nieracjonalnie dużych kosztów.
 •  
 • § 2 Jakie zbieramy dane i w jakim celu?
 • 1. Usługodawca zbiera informacje i dane osobowe niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego oraz do realizacji usług wynikających z Regulaminu Serwisu Internetowego od osób które wyraziły na to zgodę poprzez formularz Rejestracji Użytkownika zamieszczony na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 • 2. Przetwarzanie danych służy nawiązywaniu, realizacji i rozwiązaniu stosunku prawnego pomiędzy tymi osobami a Administratorem bądź Partnerami Administratora, w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przy użyciu Serwisów Internetowych prowadzonych przez Administratora (auto-surf.com.pl), w tym Rejestracja Użytkowników oraz korzystanie z Serwisu Internetowego.
 • 3. Do zbieranych danych należą adres e-mail, nazwa użytkownika (login/nick). W przypadku dokonywania płatności przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy (zakup punktów, Konta Premium), Usługodawca w celu wystawienia faktury gromadzi również imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres zamieszania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo), telefon. W przypadku podmiotów gospodarczych powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę przedsiębiorcy oraz jego numer NIP.
 • 4. W Serwisie Internetowym mogą być zbierane automatycznie dodatkowe informacje, przetwarzane do celów reklamy, badania rynku, oraz badania zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Należą do nich w szczególności: adres IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki, czas korzystania z Serwisu Internetowego, typ systemu operacyjnego.
 •  
 • § 3 Mechanizm Cookies, Adres IP
 • 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Usługodawcy na komputerze osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzysta Użytkownik posiada włączoną obsługę plików cookies. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm plików cookies nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  • a) umożliwienia zalogowania się do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym,
  • b) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników,
  • c) weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • d) statystycznych.
 • 2. Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • 3. Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 •  
 • § 4 Dostęp do danych
 • 1. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
 • 2. Gromadzone dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Przetwarzanie danych może zostać również częściowo powierzone innym podmiotom, takim jak m.in. operator serwera www, operator systemu płatności, operator systemu księgowości, w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług.
 • 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Internetowym Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Usługodawca roszczeń od danego Użytkownika.
 •  
 • § 5 Zabezpieczenia
 • 1. Usługodawca stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 • 2. Dane osobowe w Usługodawca są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 •  
 • § 6 Zmiany Polityki Prywatności
 • 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 • 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować poprzez wysłanie wiadomości przez zakładkę KONTAKT dostępną w Serwisie Internetowym pod adresem www.auto-surf.com.pl
 • 3. Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2013r.

statystyka